Wanderers GAA Ballyboden

Founded 1910

Co. Dublin

2024 Memberships

Download our mobile app to hear more about Wanderers GAA Ballyboden.

See More

Dear Member,

The 2024 Membership Renewals are now due. We’d ask that memberships be renewed as soon as possible, which can be done through ClubZap (through the clubhouse section) – if you don’t have ClubZap please make contact with me directly and I can organise an alternative method of payment.

The membership rates for 2024 are as agreed by the committee, and as always, we have discounts available for families.

This year, we have categories for the following:

Full Adult Playing Membership (€150) ·This is for anyone playing Adult Football or Hurling in 2024

Full Juvenile Playing Membership up to U12 with Match Pack (€160) ·This is for anyone playing on a juvenile team from U8s to U12s (inclusive), the match pack will include a jersey, shorts and socks

Full Juvenile Playing Membership up to U13 to U18 (€110) ·This is for anyone playing on our older juvenile teams.

Nursery/Academy Membership (€60) ·This is for our Nursery (2019 and 2020 born) and Academy (2018 born) players

Non-Playing Full Membership (€70) ·This is for any full members who are not playing

GFM&O Playing Membership (€70) ·For Mothers and Others players, includes social membership

Student Full playing Membership (€70) ·For any students playing Adult football or hurling (student card is required) ·

Senior Citizen membership (€30) • For any Senior Citizens – this is a full membership (including voting rights etc)

Social membership (€30) • For any social members – note this does not give voting rights at any AGM or EGMs

Coaching membership (€40) • This is a special rate for any coaches, it does not include insurance for players, so please select playing membership if you are coaching and also playing this season.

If you are unsure which is the correct category for you or your family members please contact (details below) All categories above come with an instalment option. We would ask with instalments that members ensure their card will be valid for the entire duration of the repayments, and also, if using a top up card such as revolut to ensure there is always sufficient funds available on the date of debit. In order to help with day-to-day expenses and general running of the club, we would ask all of our members to pay their 2024 membership fees as early as your personal circumstances allow. We would also encourage as many parents as possible to join also, social memberships are ideal for parents whose kids are playing juvenile members. As always, if members are experiencing financial difficulty, they can speak in confidence with me, and a suitable arrangement will be made.

Please email registrar@wanderersgaa.ie or contact me on 0868857303 if you have any queries relating to registration or memberships.

Thank you for your cooperation in renewing your membership as early in the year as possible.

Regards, Niall Heavey, Registrar, Wanderers GAA Club, Ballyboden. registrar@wanderersgaa.ie 0868857303

A chara,

Tá na hathnuachaintí ballraíochta le híoc go luath.

Iarraimid oraibh bhur mballraíochtaí a thnuachan a luaithe agus is féidir trí Clubzap (anseo) Muna bhfuil Clubzap inúsáid agat, déan teagmháil liom go díreach, le do thoil agus socróidh mé bealach íocaíochta eile. Is mar seo a leanas a bheidh na rátaí ballraíochta mar a aontaíodh ag leibhéal an choiste agus, mar is gnáth, tá lascainí ann do theaghlaigh

I mbliana, tá na catagóirí seo a leanas i gceist:

Ballraíocht Imeartha Iomlán - Duine Fásta (€150) ·Do dhuine ar bith ag imirt peile nó iománaíochta in 2024

Ballraíocht Imeartha Iomlán - Duine Óg Suas go U12 le Pacáiste Cluiche (€160) ·Do dhuine ar bith ag imirt ar fhoireann óige ó U8 go U12 (ina iomláine), beidh geansaí, brístí gairide agus stocaí san áireamh sa phacáiste.

Ballraíocht Imeartha Iomlán - Duine Óg U13 go U18 (€110) ·Do dhuine ar bith ag imirt lenár bhfoirne faoi aois níos sine

Ballraíocht Naíolainne/Acadaimh(€60) ·Baineann seo lenár n-imreoirí naíolainne (2019 agus 2020) agus imreoirí acadaimh (2018)

Ballraíocht iomlán neamh-imeartha(€70) ·Do bhaill iomlána nach bhfuil ag imirt

Ballraíocht Imeartha G4M&O (€70) ·D’imreoirí ‘Mothers and Others’, ballraíocht sóisialta san áireamh

Ballraíocht Imeartha Iomlán - Mac Léinn(€70) · Do mhic léinn ar bith atá ag imirt peile nó iománaíochta leis na foirne sinsearacha (cárta mhic léinn riachtanach)

Ballraíocht an tSeanóra (€30) ·Do seanóirí ar bith - ballraíocht iomlán atá i gceist (cead vótála san áireamh)

Ballraíocht Shóisialta (€30) ·Do bhaill shóisialta ar bith - tabhair faoi deara, níl cead vótála i gceist leis an mballraíocht seo do CCB srl

Ballraíocht Chóitseálaithe (€40) · Is ráta speisialta é seo do chóitseálaithe ar bith, ní chlúdaíonn sé árachas d’imreoirí, mar sin roghnaigh ‘ballraíocht imeartha’ má tá tú ag cóitseáil agus ag imirt an séasúr seo.

Muna bhfuil tú cinnte cén catagóir atá ceart duitse nó do do bhaill teaghlaigh, déan teagmháil liom, le do thoil (sonraí thíos)

Tá sé ina rogha leis na catagóirí seo uile íoc i dtráthchuideanna. Leis an gcur chuige seo, iarrtar ar bhaill a chinntiú go bhfuil cárta a bheidh bailí don tréimhse íocaíochta iomlán a úsáid. Má tá cárta ar nós Revolut in úsáid, déan cinnte go bhfuil dóthan airgid sa chuntas ar an lá a dhéanfar próiseáil ar an íocaíocht.

Chun cabhrú le costais laethúla agus reáchtáil ginearálta an chlub, iarrtar ar ár mbaill a gcuid táillí ballraíochta a íoc a luaithe agus is féidir ag brath ar bhur gcuid cúinsí féin. Moltar do thuismitheoirí clárú mar bhaill chomh maith, tá an bhallraíocht shóisialta anoiriúnach do thuismitheoirí le páistí ag imirt leis na foirne óga. Mar is gnáth, má tá éinne ag streachailt le cúrsaí airgeadais, is féidir labhairt liom, go rúnda, agus déanfar socrú cuí.

Seol ríomhphost chuig registrar@wanderersgaa.ie nó déan teagmháil liom ag 0868857303 má tá ceisteanna agat maidir le clarú nó le ballraíocht.

Ár mbuíochas as bhur gcomhoibriú leis an bpróiseas tábhachtach seo.

Le meas Niall Heavey Cláraitheoir Cumann na bhFánaithe, Baile Baodáin registrar@wanderersgaa.ie 0868857303

Download ClubZap

Get live information for Club on the ClubZap App

App Store Google Play